Orari i provimeve të detyrave projektuese - 2018/2019

Lënda Nr. i nxënësve Data e mbrojtjes Ora
Gjuhë shqipe dhe letërsi
19
13.04.2019
09:00
Gjuhë maqedone dhe letërsi
18
13.04.2019
09:00
Gjuhë angleze
12
13.04.2019
09:00
Matematikë
9
13.04.2019
09:00
Filozofi
9
13.04.2019
09:00
Biznes dhe sipërmarrësi
24
13.04.2019
09:00
Sport dhe aktivitete sportive
21
13.04.2019
09:00
Logjikë
14
13.04.2019
09:00
Histori
14
13.04.2019
09:00
Biologji
25
13.04.2019
09:00
Ekonomi
18
13.04.2019
11:00
Menaxhment
2
13.04.2019
11:00
Sociologji
13
13.04.2019
11:00
Fillet e së drejtës
9
13.04.2019
11:00
Fizikë
5
13.04.2019
11:00
Kimi
6
13.04.2019
11:00
Gjeografi
1
13.04.2019
11:00
Informatikë
9
13.04.2019
11:00
Art figurativ
10
13.04.2019
11:00
Art muzikor
2
13.04.2019
11:00
en_USEnglish
en_USEnglish