Komisioni për realizimin e maturës shtetërore për vitin shkollor 2018/2019:

Komisioni i shkollës:
Gjuhë shqipe dhe letërsi
Gjuhë maqedone dhe letërsi
Matematikë
Gjuhë angleze
Gjuhë gjermane
Gjuhë frenge
Informatikë
Fizikë
Kimi
Biologji
Filozofi - Logjikë
Sociologji
Fillet e së drejtës
Lëndët ekonomike
Histori
Gjeografi
Art figurativ dhe muzikor
Sport dhe aktivitete sportive
en_USEnglish
en_USEnglish