Kastriot Maliqi
Sekretar
Ibadete Ramadani
Psikologe
Fatmir Idrizi
Gjuhë dhe letërsi shqipe
Lejla Rushiti
Gjuhë dhe letërsi shqipe
Sezxhane Deari
Gjuhë dhe letërsi shqipe
Nexhat Kamberi
Gjuhë dhe letërsi shqipe
Shkëndije Selmani
Gjuhë dhe letërsi shqipe
Merita Iseni
Gjuhë dhe letërsi shqipe
Анита Зафировска
Gjuhë dhe letërsi maqedone
Mividete Kamberi
Gjuhë dhe letërsi maqedone
Драган Стаменковски
Gjuhë dhe letërsi maqedone
Бети Петрушевска
Gjuhë dhe letërsi maqedone
Afrim Aliti
Gjuhë angleze
Sali Ibrahimi
Gjuhë angleze
Nagri Rexhepi
Gjuhë angleze
Sami Latifi
Gjuhë angleze
Rafete Agushi
Gjuhë angleze
Musa Rexhepi
Gjuhë gjermane
Arta Osmani
Gjuhë gjermane
Nasuf Ukaj
Gjuhë frenge
Antigona Sulejmani
Gjuhë frenge
Sevdail Demiri
Matematikë
Muhamet Aliu
Matematikë
Skender Avdiu
Matematikë
Nexhmedin Sadiku
Matematikë
Bekim Iseni
Matematikë
Gjyltene Aliu
Matematikë
Fatlum Rushiti
Fizikë
Murat Sejdiu
Fizikë
Naser Miftari
Fizikë
Egzona Ejupi
Kimi
Nazmi Ejupi
Kimi
Afrim Qerimi
Kimi
Farije Abazi
Kimi
Minur Aziri
Biologji
Nora Zeqiri
Biologji
Adile Bajrami
Biologji
Minir Ademi
Histori
Aziz Ramadani
Histori
Mustaf Kurtishi
Histori
Adelina Ajdari
Histori
Nderim Rahmani
Informatikë
Mirushe Bislimi
Informatikë
Besnik Memeti
Filozofi
Vaid Xhemaili
Sociologji
Shabi Aliu
Sociologji
Muabere Iseni
Logjikë
Shejnure Ramadani
Ekonomi
Nexhla Xheladini
Menaxhment
Shaban Ademi
Sport
Ismet Zeqiri
Sport
Melazim Kamberi
Sport
Irzene Aliu
Sport
Zaim Asani
Sport
Faton Zenuni
Sport
Nexhmedin Shabani
Drejtësi
Skender Kadriu
Gjeografi
Albina Avdili
Art figurativ
Armend Ademi
Art figurativ
Ardian Jashari
Art muzikor
Ilir Latifi
Art muzikor
en_USEnglish
en_USEnglish