Orari i provimeve për afatin e qershorit - viti shkollor 2018/2019

Lënda Data Ora
Gjuhë shqipe dhe letërsi
08.06.2019
9:30
Gjuhë angleze
01.06.2019
9:30
Gjuhë gjermane
01.06.2019
9:30
Gjuhë frenge
01.06.2019
9:30
Matematikë
13.06.2019
9:30
Filozofi
11.06.2019
9:30
Fizikë
11.06.2019
9:30
Kimi
11.06.2019
9:30
Biologji
11.06.2019
9:30
Histori
11.06.2019
9:30

Më 17.06.2019 në orën 9:00 mbahet provimi i maturës shkollore në gjuhë shqipe dhe letërsi.

en_USEnglish
en_USEnglish