Orari i provimeve për afatin e qershorit - viti shkollor 2015/2016

Pjesa eksterne
Nr. # Lënda Data Ora e fillimit
1
Gjuhë shqipe dhe letërsi
04.06.2016
09:30
2
Gjuhë angleze
13.06.2016
09:30
3
Gjuhë gjermane
13.06.2016
09:30
4
Gjuhë frenge
13.06.2016
09:30
5
Matematikë - niveli bazë
09.06.2016
09:30
6
Fizikë
15.06.2016
09:30
7
Kimi
20.06.2016
09:30
8
Biologji
20.06.2016
09:30
9
Histori
15.06.2016
09:30
10
Filozofi
15.06.2016
09:30
Pjesa interne
Nr. # Lënda Data Ora e fillimit
1
Gjeografi
17.06.2016
09:00
2
Matematikë
17.06.2016
09:00
3
Gjuhë gjermane
17.06.2016
09:00
4
Biologji
17.06.2016
09:00
5
Gjuhë maqedone
20.06.2016
09:00
6
Kimi
20.06.2016
09:00
7
Sociologji
20.06.2016
09:00
8
Filozofi
20.06.2016
09:00
9
Ekonomi
21.06.2016
09:00
10
Fizikë
21.06.2016
09:00
11
Informatikë
21.06.2016
09:00
12
Histori
21.06.2016
09:00

Më 22.06.2016, ora 9:00 - provimi i maturës shkollore gjuhë dhe letërsi shqipe

en_USEnglish
en_USEnglish