Orari i provimeve për afatin e gushtit - viti shkollor 2015/2016

Pjesa eksterne
Nr. # Lënda Data Ora fillimit
1
Gjuhë shqipe dhe letërsi
15.08.2016
9:30
2
Gjuhë angleze
17.08.2016
9:30
3
Gjuhë gjermane
17.08.2016
9:30
4
Gjuhë frenge
17.08.2016
9:30
5
Matematikë - niveli bazë
16.08.2016
9:30
6
Fizikë
18.08.2016
9:30
7
Kimi
18.08.2016
9:30
8
Biologji
18.08.2016
9:30
9
Histori
18.08.2016
9:30
10
Filozofi
18.08.2016
9:30
Pjesa interne
Nr. # Lënda Data Ora fillimit
1
Gjeografi
22.08.2016
9:00
2
Matematikë
22.08.2016
9:00
3
Gjuhë gjermane
22.08.2016
9:00
4
Biologji
22.08.2016
9:00
5
Gjuhë maqedone
22.08.2016
9:00
6
Kimi
23.08.2016
9:00
7
Sociologji
23.08.2016
9:00
8
Filozofi
23.08.2016
9:00
9
Ekonomi
23.08.2016
9:00
10
Fizikë
23.08.2016
9:00
11
Informatikë
23.08.2016
9:00
12
Histori
23.08.2016
9:00
en_USEnglish
en_USEnglish