Orari i provimeve për afatin e qershorit - viti shkollor 2017/2018

Pjesa eksterne
Nr. # Lënda Data Ora e fillimit
1
Gjuhë shqipe dhe letërsi
09.06.2018
09:30
2
Gjuhë angleze
02.06.2018
09:30
3
Gjuhë gjermane
02.06.2018
09:30
4
Gjuhë frenge
02.06.2018
09:30
5
Matematikë
13.06.2018
09:30
6
Fizikë
11.06.2018
09:30
7
Kimi
11.06.2018
09:30
8
Biologji
11.06.2018
09:30
9
Histori
11.06.2018
09:30
10
Filozofi
11.06.2018
09:30
Pjesa interne
Nr. # Lënda Data Ora e fillimit
1
Gjeografi
21.06.2018
09:00
2
Sociologji
21.06.2018
09:00
3
Matematikë
21.06.2018
09:00
4
Biologji
21.06.2018
09:00
5
Informatikë
20.06.2018
09:00
6
Kimi
21.06.2018
09:00
7
Sociologji
21.06.2018
09:00
8
Filozofi
19.06.2018
09:00
9
Ekonomi
20.06.2018
09:00
10
Fizikë
21.06.2018
09:00
en_USEnglish
en_USEnglish