Orari i provimeve për afatin e gushtit - viti shkollor 2017/2018

Pjesa eksterne
Nr. # Lënda Data Ora fillimit
1
Gjuhë shqipe dhe letërsi
14.08.2018
9:30
2
Gjuhë angleze
13.08.2018
9:30
3
Gjuhë gjermane
13.08.2018
9:30
4
Gjuhë frenge
13.08.2018
9:30
5
Matematikë
16.08.2018
9:30
6
Fizikë
15.08.2018
9:30
7
Kimi
15.08.2018
9:30
8
Biologji
15.08.2018
9:30
9
Histori
15.08.2018
9:30
10
Filozofi
15.08.2018
9:30
Pjesa interne
Nr. # Lënda Data Ora fillimit
1
Gjeografi
17.08.2018
9:00
2
Matematikë
17.08.2018
9:00
3
Histori
17.08.2018
9:00
4
Biologji
20.08.2018
9:00
5
Informatikë
20.08.2018
9:00
6
Kimi
20.08.2018
9:00
7
Sociologji
20.08.2018
9:00
8
Filozofi
20.08.2018
9:00
9
Ekonomi
20.08.2018
9:00
10
Fizikë
20.08.2018
9:00
en_USEnglish
en_USEnglish