Orari i provimeve për afatin e qershorit - viti shkollor 2016/2017

Pjesa eksterne
Nr. # Lënda Data Ora e fillimit
1
Gjuhë shqipe dhe letërsi
27.05.2017
09:30
2
Gjuhë angleze
10.06.2017
09:30
3
Gjuhë gjermane
10.06.2017
09:30
4
Gjuhë frenge
10.06.2017
09:30
5
Matematikë - niveli bazë
12.06.2017
09:30
6
Fizikë
14.06.2017
09:30
7
Kimi
14.06.2017
09:30
8
Biologji
14.06.2017
09:30
9
Histori
14.06.2017
09:30
10
Filozofi
14.06.2017
09:30
Pjesa interne
Nr. # Lënda Data Ora e fillimit
1
Gjeografi
23.06.2017
09:00
2
Sociologji
15.06.2017
09:00
3
Gjuhë gjermane
19.06.2017
09:00
4
Biologji
16.06.2017
09:00
5
Gjuhë maqedone
15.06.2017
09:00
6
Kimi
20.06.2017
09:00
7
Sociologji
20.06.2017
09:00
8
Filozofi
20.06.2017
09:00
9
Ekonomi
21.06.2017
09:00
10
Fizikë
21.06.2017
09:00
11
Informatikë
21.06.2017
09:00
en_USEnglish
en_USEnglish