Orari i provimeve për afatin e gushtit - viti shkollor 2016/2017

Pjesa eksterne
Nr. # Lënda Data Ora fillimit
1
Gjuhë shqipe dhe letërsi
14.08.2017
9:30
2
Gjuhë angleze
15.08.2017
9:30
3
Gjuhë gjermane
15.08.2017
9:30
4
Gjuhë frenge
15.08.2017
9:30
5
Matematikë
16.08.2017
9:30
6
Fizikë
17.08.2017
9:30
7
Kimi
17.08.2017
9:30
8
Biologji
17.08.2017
9:30
9
Histori
17.08.2017
9:30
10
Filozofi
17.08.2017
9:30

18.08.2017, ora 9:00 - provimi i maturës shkollore në lëndën e gjuhës shqipe dhe letërsi.
Provimet për maturë interne mbahen në marrëveshje me komisionin e lëndës

en_USEnglish
en_USEnglish